top of page

Bezpečná aplikace klystýru

V nové rubrice svého webu recykluji svoji rozsáhlou školu o klystýru. Dělám tak zejména proto, že ucelených informací o klystýru v kontextu erotiky a BDSM na českém internetu není tolik a doufám, že tak někomu mohu pomoci v jeho objevné cestě po této zajímavé sexuální technice.Klystýr a bezpečnost

Klystýr je příjemná, bezbolestná a bezpečná metoda péče o tělo. Samotné podání klystýru není příliš těžké, ale je mnohem těžší podat klystýr tak aby byl jednoznačně zdraví prospěšný a bezpečný.

Naučit se podat klystýr správně a bezpečně může úplně každý, musíte však věnovat několik minut studiu níže uvedených informací a k samotné proceduře přistupovat zodpovědně a pečlivě.


Správně podaný klystýr bezpochyby prospěje vašemu organismu, stejně jako přinese vám nebo partnerovi velmi příjemné okamžiky. Klystýrem však můžete i ublížit a vážně poškodit zdraví vás nebo vašeho partnera. Proto, než podniknete jakékoli kroky

k vyzkoušení této procedury věnujte několik minut pečlivému přečtení níže uvedených informací.


Hned na úvod je důležité upozornit na zásadní rozdíl mezi erotickou fantasií a popisy klystýrů, které se mohou zdát atraktivní,

ale poškozují zdraví a klystýry opravdu zdraví prospěšnými. Chcete-li se mít dobré zdraví a těšit se na další příjemné zážitky

s klystýrem provádějte tuto procedury pouze v souladu s níže popsanými informacemi.


Základní mýty a pověry

Přijímání ani podávání klystýru se nemusíte bát. Provede-li vše správně a dodržíte-li všechny podmínky není důvod se obávat. Denně je tato procedura prováděna stovkami tisíc lidí po celém světe bez vážných následků. Přesto je důležité si uvědomit, že klystýr je významným zásahem do organismu.

Naše střeva nejsou fyziologicky určena k přijímání tekutiny, nejsou proto vybavena desítkami ochranných mechanismů jako při přijímání potravy. Neupozorní vás na to, že podávaná kapalina má špatnou teplotu nebo že je dráždivá.

Střeva nejsou také vybavena tak pečlivou imunitní ochranou jako ústa nebo žaludek a jsou proto mnohem náchylnější k infekci, která se špatně léčí. Budete-li se proto rozhodovat nad potencionálně nebezpečnou variantou podání klystýru pamatujte na tyto informace.


Kdo nesmí přijímat klystýr

Existuje určitá skupina lidí u nichž je aplikace klystýru zcela vyloučená a lze ji provést jen ve zvláštních případech a vždy pod odborným dohledem. Jedná se o lidi trpící vysokým krevním tlakem, osoby se sníženou imunitou a po operačních zákrocích, osoby se závažnou srdeční chorobou, metabolickou poruchou, onemocněním střevní flóry nebo střevním onemocněním (tenkého, tlustého střeva a konečníku) a taktéž nemocní zánětem (krvácivostí) konečníku.

Aplikace u těhotných žen není vyloučena, ale je lepší provést konzultaci s lékařem na základě vývoje těhotenství.

Existují další choroby u nichž by mohlo dojít k poškození vašeho zdraví při podání klystýru. Trpíte-li závažnou chorobou nebo jinou chorobou metabolismu, zažívacího traktu konzultujte aplikaci nejprve s lékařem.


Zásady hygieny

Jak již bylo uvedeno střeva nejsou vybavena tak důkladným imunitním ochranným mechanismem. Je proto mimořádně důležité, aby všechny používané pomůcky, stejně jako ruce, kterými je klystýr podáván a samozřejmě kapalina splňovali nejpřísnější hygienické požadavky.

Nikdy nesdílejte pomůcky s jiným člověkem - hrozí přenos bakteriálních a jiných infekcí.

Dojde-li při aplikaci k nepostřehnutelnému poranění konečníku hrozí přenos všech krví přenosných nemocí včetně HIV.

Provádějte aplikaci s důvěryhodnou osobou, nezaměňujte pomůcky, používejte gumové rukavice.

Po každém použití pomůcky řádně vyčistěte detergentem (jar, mýdlo), doporučuje se použít desinfekční prostředek (informace získáte v lékárně), pomůcky následně řádně vysušte.

Skladujte pomůcky v uzavřeném čistém prostoru, chraňte je před kontaktem s prachem. Vyskytnou-li se na pomůckách známky plísně již je nepoužívejte. Při návštěvě komerčních erotické zařízení poskytující tyto služby žádejte použití nových pomůcek nebo použijte vlastní pomůcky. Použití rukavic u personálu by mělo být samozřejmostí, stejně jako použití originálně zabalených jednorázových násad (análních cévek).


Kapalina

Volba kapaliny je u klystýru velmi důležitá. Naše střeva nejsou nepropustnými hadicemi do níž je možno nalévat jakékoli látky a jen čekat na jejich vyprázdnění. Střevní stěna je polopropustná membrána prostřednictví, které se přímo do krevního oběhu vstřebávají všechny aplikované látky. Při použití nesprávné náplně tak hrozí otrava, iontová nerovnováha organismu nebo šok organismu.


Používáte-li vodu použijte vždy vodu pitnou, ideálně balenou. Vodu z vodovodu vždy převařte a nechejte zchladit na teplotu mezi 35 - 40 stupni C. Teplou vodu z vodovodu či kotlů nepoužívejte, protože obsahuje množství jedovatých látek a nečistot z ohřevných systémů a potrubí.

Bude samozřejmě záležet na vašem zvážení zda podstoupíte určité, byť minimální riziko, a použijete studenou vodu z veřejného vodovodu. Berte v úvahu individuální kvalitu vody ve vašem odběrném místě. Samotná kvalita zdroje vody nemusí být vypovídající, protože na konečné kvalitě vody, která z kohoutku vytéká se podílí řada dalších faktorů jako je stav potrubí ve vašem domě, rychlost spotřeby vody (doba po kterou voda v potrubí stojí a "kazí" se). nezapomeňte také na to, že pitná voda je desinfikována často chlórem (která obsahuje) a chce-li něco dělat pro své zdraví neměl by být problém opatřit si raději stoprocentně nezávadnou vodu balenou.


Použijete-li neupravenou vodu (studny, povrchová voda) hrozí vám vážná bakteriální infekce střev, která se špatně léčí nebo otrava.

I voda, kterou normálně pijete může způsobit problémy, protože střeva nejsou tak odolná vůči infekci jako žaludek. Chcete-li si klystýrem zpestřit vaši dovolenou, nezapomeňte, že voda zejména v přímořských oblastech není často pitná!


Použijete-li vodu balenou, dejte přednost vodě kojenecké, s nejvyšším standardem kvality. Mnohé levné balené vody jsou paradoxně horší kvality než voda z vašeho kohoutku.


Velké množství vody může za určitých okolností u některých jedinců vést k jejímu abnormálnímu vstřebání vody střevy a následné iontové nerovnováze organismu, který je mimořádně nebezpečný a může vést až k bezvědomí.

Po aplikaci vody do tlustého břicha klystýrem začne ihned docházet k absorpci (vstřebávání) vody stěnou tlustého střeva do těla. Tlusté střevo obecně velmi rychle a dobře vstřebává kapaliny. Rychlost vstřebávání závisí na několika faktorech, z nichž tři jsou nejdůležitější: Druh použité kapaliny, čas a individuální fyziologie trestané osoby. Zatímco poslední faktor nelze nijak ovlivnit a je nutno jej v čase testovat (je proto důležité znát reakce svého těla na klystýr), první a druhý faktor je již plně v naší moci.


Vstřebávání kapaliny je totiž pro naše účely negativní a i nebezpečný jev. Zaprvé: Pokud aplikovaná kapalina obsahuje jakékoli přívěsy čehokoli, jsou tyto látky vstřebávány našim tělem a to mnohem rychleji než při jejich konzumaci a navíc, což je nejdůležitější, přímo do krevního objemu. Zatímco při konzumaci ústy látky nejprve procházejí "filtrem" v podobě jater, v případě aplikace klystýrem se dostávají v "surovém" stavu ihned do těla. Není proto třeba zdůrazňovat, že vyjma čisté vody nelze touto technikou aplikovat zhola nic. Zejména potom alkohol (který do klystýrů vůbec nikdy nepatří!), ale i různé jiné látky (například: U mléka hrozí alergie na laktózu, i jiných látek alergie na různé emulgátory a podobně...).


Ale ani s vodou nemáme vyhráno. Pro tělo je totiž klíčová tzv. iontová a vodní rovnováha. Ta zásadním a životně důležitým způsobem ovlivňují stálost vnitřního prostředí organismu. Toho je docíleno pomocí mechanismu homeostázy, která probíhá v každé tělesné buňce a zjednodušeně řečeno umožňuje organismu přijímat látky z okolí a současně udržovat stabilní vnitřní prostředí těla. Pokud je tento stav narušen, dochází k tzv. iontové disbalanci, což je stav kriticky ovlivňující život, který může vést až ke smrti! Jedním z faktorů, který tento stav může zapříčinit je přílišný příjem vody v nadměrném objemu. Zatímco u příjmu vody ústy je tento stav vyvolatelný velmi obtížně (ale lze jej docílit), v případě aplikace do tlustého střeva je jeho vnik mnohem rychlejší.


Jak jsme si již řekli dva základní faktory, které tento jev ovlivňují jsou druh použité kapaliny a čas. V případě použité kapaliny jsme již vyloučili vše kromě vody. Samotnou vodu, lze ještě více uzpůsobit k těmto účelům a to tak, aby jí tlusté střevo vstřebávalo o něco pomaleji. Toho lze docílit přidáním malého množství kuchyňské soli (NaCl) do vody asi v objemu jednu malou kávovou lžičku na 1 litr vody (a důkladně rozpustit). Naopak: Použití destilované vody vede k opačnému jevu. Velmi rychle absorpci střevní stěnou.


Druhým klíčovým faktorem je čas. S každou minutou je objem vstřebané vody větší. Existuje proto bezpečný časový interval během nějž může být voda uzavřena ve střevě. Ten je individuální a je nutno jej pomalu ověřovat. Obecně by ale čas neměl v krajním případě překročit 20 minut u objemů 1-2 litry. U větších objemů by měl být čas kratší. Nicméně tato hodnota je orientační a může být individuálně i kratší. Další prevencí je užívání iontových nápojů či minerálních přípravků s obsahem vápníků (v doporučeném dávkování), které organismus celkově podporují.


Prvními příznaky počínajících obtíží je bolest nebo točení hlavy, nevolnost, prudké křeče břicha, třes. Závažnějšími příznaky je nesoustředěnost, zpomalení reakcí vedoucí až k bezvědomí. V případě výskytu lehčích příznaků je nutno praktiku ihned ukončit a umožnit vyprázdnění, u závažných příznaků je nutno neprodleně volat rychlou zdravotnickou pomoc a bez ostychu vysvětlit příčiny obtíží. Jejich zanedbání totiž vede k život ohrožujícímu stavu, který nelze laicky vyřešit!


Obecně lze říci, že výše popsaný jev je u většiny lidí při dodržení všech bezpečnostních pravidel mimořádně vzácný, ale nelze jej vyloučit. Jsou typy lidí, kterým aplikace klystýru nedělá dobře reagují na ni negativně. Pokud se dříve během aplikace vyskytla bolest hlavy, závratě, nevolnost, nepřiměřený pocit slabosti nemá rozhodně význam tuto praktiku zkoušet a pokoušet tak své zdraví.


Poslední důležité varování se týká mechanického působení na břišní stěnu po aplikaci. Je zcela vyloučené vyvolávat jakýkoli tlak na břicho po aplikaci, ať již například talkem rukou nebo dokonce údery. Taktéž je vyloučeno oblast břicha stahovat (pouty, oblečením) a není příliš vhodné volit polohy, které břicho zatěžují (v leže na břichu, předklon a podobně). Nepřiměřený tlak totiž může vést k natržení (ruptuře) střevní stěny. Absolutně vyloučené je potom trestanou osobu věšet hlavou dolů.


Není také vhodné používat sycenou vodu - oxid uhličitý obsažený v sycené vodě má nepříznivé PH (kyselost), která negativně ovlivňuje prostředí ve střevech a může vést k minerálnímu rozvratu. Uvolňované plyny navíc zvětšují objem ve střevech a mohou vést ke vzniku křečí nebo poranění střevní stěny.


Absolutní tabu: Alkohol

Alkohol v jakékoli formě i koncentraci do kapalin pro klystýr zásadně nepatří. nechť je toto nejdůležitější upozornění z celého textu. Střevní stěna absorbuje kapalinu velmi rychle a navíc přímo do krve, bez pomoci "filtru" organismu jater. Otrava alkoholem díky nekontrolovanému vstřebávání je proto výrazně rychlejší než při běžné konzumaci. nemluvě o riziku podráždění střevní stěny agresivním alkoholem a řadou dalších látek obsažených v alkoholických nápojích.


Objem

Objem kapaliny, kterou lze přijmout je velmi individuální a v žádném případě nesouvisí s věkem, pohlavím nebo tělesnou konstitucí. Začínáte-li s klystýrem použijte nejprve malý objem, maximálně 0,5 litru, budete-li se cítit dobře můžete pokračovat.

Není neobvyklé, že se klystýr provádí s tzv. několika nálevy. Po aplikaci určeného objemu následuje úplné vyprázdnění, několik minut odpočinku a další nálev. První nálev by měl být proveden s menším objemem, maximálně 1 litr.

Maximálně doporučovaný objem (obecně) je 2-3 litry, přičemž horní hranice může znamenat pro určité procento lidí riziko, ale mnohem dříve než se vystavíte ohrožení pocítíte nepříjemné pocity jako je nesnesitelný tlak i bolest. To signalizuje čas ukončit aplikaci.

Pro aplikaci nikdy nepoužívejte nekontrolovaný proud vody jako je sprcha nebo zahradní hadice. Hrozí protržení střevní stěny s následnou infekcí břišní dutiny a okamžité ohrožení života.


Teplota

Střevní stěna je velmi citlivá, stejně jako prostředí ve střevech (bakteriální mikroflóra, která produkuje mnoho látek nezbytných pro naše zdraví). Proto je volba správné teploty aplikované kapaliny mimořádně důležitá. Navíc - oblast konečníku není vybavena tak citlivými receptory, aby nám zavčas pomohla odhalit příliš horkou nebo naopak ledovou kapalinu. Mnohdy tak může dojít k závažnému zranění ještě dříve než pocítíme bolest.

Správná teplota by se měla pohybovat v rozmezí 35 - 40 stupni C, přičemž teploty nad 40 stupňů C již nejsou doporučovány a teploty nad 50 stupňů mohou vést k vážným zraněním. U teplot nižších bude docházet ke zhoršení peristaltiky střev a velmi chladných nebo dokonce ledových kapalin může dojít k šokové reakci organismu, kolapsu a bezvědomí.


Násada

Kvalitní násada neovlivní pouze příjemný a prakticky nepostřehnutelný pocit při aplikaci klystýru, ale současně sníží riziko poranění nebo přenosu infekční choroby.

Používejte vždy originální násady s tzv. límcem, který zabrání zavedení násady příliš hluboko do konečníku. Pamatujte, že co se jednou dostane za svěrače v našem análním otvoru již nelze obvykle vytáhnout svépomocí a nezbude než návštěva lékaře, přestože se nejedná o stav akutně ohrožující život.


Násada se zavádí maximálně 10 cm, delší násady mohou vážně poranit konečník nebo vést až k protržení střevní stěny s následným krvácením do dutiny břišní a vážným ohrožením života. Nedoporučuji zavádět hadičku hluboko do střev jak je často uváděno. Použijete-li však násadu z límcem, který zabrání hlubšímu zavedení toto riziko nikdy nehrozí.

Používejte násady snadno omyvatelné bez ostrých hran či výčnělků. Násada musí být kompaktní, aby nedošlo k samovolnému uvolnění některé její části v konečníku. Předměty, které uvíznou v konečníku je nutno urychleně odstranit vždy lékařem!

Mimořádné situace Aplikace klystýru je bezpečná, příjemná a nedoprovází ji bolesti nebo nepříjemné stavy. Stejně jako u jakéhokoli zákroku však může z různých důvodů zcela ojediněle organismus zareagovat nestandardně. Zpravidla se tak stává buďto při vážném nedodržení správného postupu nebo při výskytu nemoci, která aplikaci klystýru znemožňuje. Zaznamenáte-li během aplikace křeče nebo bolesti břicha, okamžitě aplikaci přerušte a běžte se vyprázdnit. Pomůže poloha v sedě na toaletě se zvýšenými nohami (kolena tlačit k břichu) nebo poloha v leže se skrčenými nohami. pokud bolesti a křeče neustoupí vyhledejte urychleně lékařkou pomoc a informujte ji za jakých okolností k problému došlo. Zaznamenáte-li během aplikace nepolevující nesnesitelnou bolest či prudkou nepolevující křeč okamžitě vyhledejte lékařkou pomoc. Lidé trpící poruchami metabolismu nebo mdlobami v důsledku chemické nerovnováhy v organismu mohou při aplikaci většího množství kapaliny, zpravidla v několika nálevech upadnou do bezvědomí. V této situaci okamžitě přerušte aplikaci, vytáhněte násadu a postupujte v souladu s pravidly první pomoci. Postižené osobě umožněte volné dýchání (odstraňte zapadlý jazyk či jiné překážky, které mohou bránit dýchání) rukou a mírným zakloněním hlavy. Okamžitě a bez váhání přivolejte lékařskou pomoc a sdělte, že postižená osoba se podrobovala aplikaci klystýru. tato informace,informace může lékaři mimořádně urychlit diagnostiku stavu a zachránit postižené osobě život. Partnerský klystýr Klystýr s jinou osobou lze provádět pouze po jejím důkladném poučení a pochopitelně s oboustranným souhlasem. Je-li klystýr prováděn jako součást erotické stimulace měla by o tomto být druhá osoba informována. Při aplikaci hrozí přenos infekčních chorob včetně HIV, dbejte proto zvýšené opatrnosti. Aplikaci by měla vždy provádět poučená a zodpovědná osoba. Navštěvujete-li z důvodů aplikace speciální zařízení (ať již zdravotního nebo erotického charakteru) žádáte použití sterilního vybavení nebo použijte vlastní. Nesílejte s partnerem vybavení! Ujistěte se že druhá osoba není pod vlivem alkoholu nebo jiných látek ovlivňujících úsudek a pozornost.


コメント


bottom of page