top of page

Hadicí nikdy NE!


O bezpečné, příjemném a vzrušujícím klystýru něco vím. Praktikuji jej už přes 25 let. Hodně jsem toho načetla, hodně vyzkoušela.  

A jsou věci, o kterých se třeba hezky fantazíruje, možná se na ně hezky dívá, ale nikdy, nikdy, nikdy je nezkoušejte. Ani sami, ani s partnerem.

Jednou z nich je klystýr prováděný hadicí. Zahradní nebo sprchnou. Je to věc, která vás může stát zdraví a někdy i život.


 1. nekontrolovatelný tlak i objem mohou vést k protržení konečníku nebo střevní stěny s masivním vnitřním krvácením, což je stav vážně ohrožující život a pokud není včas chirurgicky řešen, vede k otravě krve a smrti

  1. objem musí být vždy kontrolovatelný, tj. je dán maximálním objejem nádobky, ze které je klystýr aplikován

  2. tlak je dát samospádem vody, malým průřezem hadice. Alternativní je použití nízkotlaké klystýrovací pumpy, která vodu dávkuje s malým tlakem a pomalu a opět z přesně definovaného objemu


 2. nekontrolovatelná teplota – moc studena nebo horká, včetně rizika náhlé změny mohu opět vést k vážnému poškození konečníku, střev nebo k šoku a mdlobám

  1. teplota musí být předem dána v rozmezí 35 – 40 stupňů, čehož lze opět dosáhnout pouze nalitím vody do nádobky, změřením (nebo odhadem) teploty


 3. nekontrolovatelná kvalita vody může vést k zanesení infekce a dlouhotrvajícím průjmům nebo celkové otravě organismu

  1. používá se voda balená nebo převařená, toho lze opět docílit jen jejim dávkováním z nádobky


Voda ve vodovodním řádu může náhle měnit svůj tlak, tím se mění jak okamžitý tlak tak objem aplikované kapaliny. Voda z kohoutku také může měnit svoji teplotu v závislost na tom, jak kolísá tlak namixované teplé s studené vody.

Z toho vyplývá


 1. pro aplikaci klystýru použijte vždy dávkování z nádobky 

 2. nebo použijte nízkotlakou klystýrovací pumpičku

コメント


bottom of page