top of page

Klystýrová škola: Co je to klystýr

V nové rubrice svého webu recykluji svoji rozsáhlou školu o klystýru. Dělám tak zejména proto, že ucelených informací o klystýru v kontextu erotiky a BDSM na českém internetu není tolik a doufám, že tak někomu mohu pomoci v jeho objevné cestě po této zajímavé sexuální technice.Co je to klystýr

Klystýr (klysma, klyzma, nálev, angl. enema, colonic, nálev) je nálev tekutiny do tlustého střeva, který se provádí análním otvorem. Voda proudí nejprve do konečníku, poté do tlustého střeva. Po aplikování určeného objemu vody následuje návštěva toalety a vypuštění vody.


K tomuto účelu se používá různé vybavení, lišící se zejména na základě typu této procedury. Nejčastěji se provádí pomocí nádobky s hadičkou. Do análního otvoru se pár centimetrů hluboko zavede hadička nebo trubička na druhém konci opatřena nádobkou nebo vakem s kapalinou. Nádoba se umístí do vyšší roviny než osoba přijímající klystýrový nálev a kapalina na základě zemské přitažlivosti sama stéká hadičkou nejprve do konečníku a poté do tlustého střeva. Samozřejmě existuje řada dalších způsobů aplikace například pomocí balónků nebo dokonce elektronicky řízených přístrojů.

Po spotřebování veškeré tekutiny určené k provedení klystýru následuje vyprázdnění tekutiny, současně s nestrávenými a usazenými zbytky potravy, která se hromadí v tlustém střevě a může způsobovat zdravotní problémy.

Klystýr se provádí v libovolné poloze, nicméně existují polohy vhodné více či méně, polohy k erotické stimulaci, zdravotnímu klystýru atd… Klystýr lze taktéž provádět ve vaně s napuštěnou vodou.

Samotný pojem “klystýr” někdy laicky označuje kromě procedury i vybavení, které je při ni použito, tedy různé nádobky a podobně.

Pozitivní účinky klystýruPročištění tlustého střeva a konečníku od usazených a nestrávených zbytků potravy – prevence karcinomuDetoxikace organismu – pročištěním střev, které jsou významným prvkem v imunitním systému lidského tělaRelaxační technikaPomoc při krátkodobé zácpě

Trocha anatomie

Aby jsme pochopili správnou a bezpečnou aplikaci klystýru je nutno zopakovat si základy anatomie dolní části našeho trávícího traktu.

Jak víme, střeva se dělí na tenké a tlusté. Tenké střevo je část trávicí trubice mezi žaludkem a tlustým střevem, kde dochází ke konečné fázi trávení a ke vstřebávání většiny živin.

Tenké střevo navazuje na tlusté střevo což je konečný úsek trávicí trubice, kde probíhá konečné zahušťování a vyměšování potravy z těla. Tlusté střevo je zakončeno konečníkem. Pro naše účely je důležitý konečník a tlusté střevo, protože voda se během aplikace dostává právě do konečníku a odtud do tlustého střeva. Při běžném klystýru se voda nedostává do tenkého střeva, ale pouze do střeva tlustého.
Klystýr ano či ne

Klystýr je nepřirozený zásah do lidského organismu, který se však již provádí doslova tisíce let. Za tisíce let, si lze s přispěním moderní medicíny a řady odborných studií i laických zkušeností vytvořit objektivní pohled na klady i zápory této procedury. 

Správně provedený klystýr není a nesmí být bolestivý či nepříjemný a nemá trvalé negativní následky pro lidský organismus.

Lze konstatovat, že klystýr, je-li proveden správně a je-li proveden u zdravé osoby, sebou nese jen velmi malé, zanedbatelné riziko. Aplikovat si klystýr rozhodně neznamená hazardovat se svým zdravým. Pro objektivitu sdělení, je ale potřeba brát v úvahu, statisticky sice zanedbatelné, ale přesto existující riziko nestandardní reakce organismu, ke které může dojít z různých důvodů, byť se statisticky pohybuje v desetinách promile a stejně nebezpečná je řada zcela běžných denních činností v lidském životě od užití zubní pasty až po ranní běh nemluvě o celé řadě rutinních postupů v medicíně.

Pohled moderní medicíny by se dal souhrnně označit za tolerantní se zdravým odstupem. Původní nadšení přicházející pravidelně ve vlnách, které sebou nese vždy řadu extrémních způsobů aplikace opadlo. Víme, že klystýr není a nemůže z principu být vše lékem, ale v některých případech je jeho použití přínosné, ne-li vhodné. V některých naopak není. V každém případě platí, že vyhneme-li se extrémům v každém aspektu, uděláme jen dobře. Zachovám-li rozvahu, chladnou hlavu a dodržíme-li všechny postupy, je velmi, velmi nepravděpodobné že by se něco mohlo pokazit. Hovoříme, ale o aplikaci prováděné u normálního, zdravého jedince.

Budeme-li klystýr aplikovat z erotických důvodů, patrně se vyhneme přehnaně frekventované aplikaci, která sebou nese jistou zátěž organismu a která je zdrojem nedořešených diskuzí mezi odborníky.Pocity při klystýru

Zavádění hadičky či násady do análního otvoru je doprovázeno pocitem velmi jemného, skoro neznatelného tlaku. Samotné napouštění vody doprovází někdy pocit jemného šimrání v podbřišku nebo konečníku a mírný tlak v břiše, který postupně narůstá k pocitu plnosti. Tlak nesmí nikdy přejít v bolest nebo křeče. Při prvních náznacích bolesti se aplikace ukončuje.

Následující “nucení” k vyprázdnění je obvykle doprovázeno normálním tlakem a začne se projevovat až několik minut po aplikaci. Vyprazdňování vody nedoprovází křeče či bolesti břicha. 

Pro objektivitu je ale potřeba uvést, že jistá, velmi malá, skupina lidí nesnáší klystýr dobře a při jeho aplikaci pociťuje křeče v břiše. To je dáno individuální fyziognomií a metabolismem a u takových osob nelze používání klystýru doporučit. Uklidňujícím faktem je, že takovéto projevy nebývají nebezpečné, pouze nepříjemné a vyskytují se u velmi malé skupinky lidí.Strach z klystýru

 Mnoho lidí má zcela nedůvodně strach z této procedury a jsou to převážně lidé, kteří o ní jen slyšeli. To proto, že u většiny lidí, kteří tuto proceduru podstoupili se dostavil přinejhorším neutrální pocity, jako je tlak v podbřišků a podobně. Hrůzostrašné historky plné bolesti jsou zpravidla dílem lidské fantasie a lidové slovesnosti a jejich zdrojem jsou statisticky zkreslené zážitky velmi malé skupinky lidí, kteří během aplikace pocítili křeče nebo jinou formu bolesti. Strach z klystýru prohlubuje jeho užití jako zastrašovacího prostředku v dětství a také jeho vztah k obávanému nemocničnímu prostředí.

Je potřeba uvést, že správně provedený klystýr nebolí a není doprovázen nevolností nebo jinými výrazně negativními projevy těla. Pro absolutní objektivitu je ale potřeba uvést že existují jedinci, kteří tuto proceduru snášejí špatně, z důvodů anatomických, psychosomatických nebo například metabolických. To je však potřeba zjistit, velmi opatrnými začátky s touto procedurou. Existuje samozřejmě i řada lidí, u nichž jejich zdravotní stav, aktuální či chronické onemocnění znemožňuje bezpečnou a příjemnou aplikaci klystýru. Mýty a zbytečné obavy s klystýru

● klystýr bolí a je extrémně nepříjemný

Nejčastější a nejméně pravdivá obava doprovázená zaručeným tvrzením, že podání klystýru doprovází úmorné křeče, dlouhodobé bolestí a řada dalších příznaků. Pomineme-li fakt, že by klystýr nebyl prováděn za erotickými účely, pokud by byl tak nepříjemný, je toto tvrzení zcela nepravdivé a odráží spíše mytologii kolem klystýru než statistické pocity při jeho provádění. Drtivá většina lidí se nesetká s žádným druhem bolesti, případně s velmi mírnými, krátkodobými křečemi, které během několika sekund pominou. Naopak, většina lidí popisuje aplikaci klystýru jako neutrální, skoro neznatelnou, někdy dokonce s příjemným pocitem lehké euforie a pocitem lehkosti a čistoty.

● klystýr je nečistý a nehygienický

Během aplikace klystýru není důvod k jakémukoli kontaktu s fekáliemi a historky spojené s vyměšováním a klystýrem patří buďto do pubertální, fekálně orientované lidové mytologie nebo jsou výplodem latentně fekálně orientovaných jedinců, kteří se svými zaručenými historkami snaží šokovat či pobavit. ve skutečnosti od zavedení hadičky do análního otvoru až po návštěvu toalety nedochází k žádnému úniku obsahu střeva ven, což zabezpečuje jak proud vody, tak svěrače análního otvoru, které dokonale obejmou hadičku či násadu a neumožní úniku kapaliny. Kromě toho, mají střeva schopnost přijmout objem kapaliny do určitého objemu bez větších potíží i tlaku a nucení na toaletu přichází zpravidla až po několika minutách. Během aplikace klystýru se proto nesetkáme s žádným zápachem ani exkrementy.

● při klystýru to nevydržím a “podělám se”

Ve schopnostech našeho těla je udržet i relativně velký objem vod y vlastní vůlí. Případy, kdy se to nepodaří jsou zcela ojedinělé, což potvrdí každá zdravotní sestra, která klystýry rutinně provádí. Je to dáno jak schopností střev přijímat bez potíží určitý objem kapaliny, tak silou svěračů v análních otvoru a zejména faktem, že je dokážeme ovládat vůlí. Tlak vody v břiše po aplikaci klystýru není tak velký, jak si obvykle lidé představují a opravdu silné nucení na toaletu přichází až po několika minutách a to při aplikaci větších objemů. Naopak, často se stává, že po aplikaci klystýr musíme čekat několik minut či dokonce desítek minut na vyprázdnění.

● klystýrem se naruší “metabolismus”

Laické tvrzení vyplývající z neznalosti lidského těla a procesů v něm, které je navíc silně generalizující. Klystýr prováděný s doporučeným objemem v odporučené frekvenci nesnižuje peristaltiku střev, naopak ji podporuje a ani jinak nenarušuje metabolické procesy v těle.

● klystýr musí podat jen zdravotní sestra

Na toto téma neexistuje jednoznačná odpověď, prostým rozumem, ale dospějeme k faktu, že ani sebelépe vzdělaná sestra nemá výjimečnější schopnosti než každý jiný člověk, který se pouze naučí co to ona. Při podání klystýru je nutná teoretická znalost a samozřejmě výhodou je praxe s dodržením všech bezpečnostech pravidel. Na rozdíl od jiných, komplikovaných zásahů do lidského těla není přítomnost odborného personálu vysloveně nutná a klystýr si můžeme provést sami i v domácích podmínkách, tak jak to lidé činí již tisíce let. Hovoříme zde samozřejmě o standardním, neléčebném klystýru prováděného u zdravé a mobilní osoby. Klystýr by jste si naopak rozhodně neměli nechávat provést od evidentně nespolehlivých nebo intoxikovaných osob.


Proč se tato procedura provádí

● ve zdravotnictví: Například proti zácpě, jako výplach při otravách, před operacemi, jako léčebná metoda nebo součást speciálních vyšetření (použití speciálních reflexních látek)… Rozlišuje se klystýr očistný – výplach, který slouží k výplachu konečníku a tlusté střeva a klystýr léčivý, který slouží k aplikaci léčivé látky do konečníku, kde dochází k jejímu vstřebávání (podobný princip jako například u čípků…)

● jako léčebná metody doma: Při zácpě nebo jako léčebná kůra

● jako preventivní zdravotní metoda: Jako prevence různých onemocnění, detoxikace organismu, zlepšování metabolismů a odstraňování určitých infekcí…

● jako erotická metoda: tzv. “erotický klystýr” se používá jako součást erotických her. Lidé, kteří tyto metody používají pociťují při aplikaci klystýru silnou erotickou stimulaci, která je způsobena jak psychicky (vědomí ponížení, intimnosti…), tak fyzicky (vzrůstající tlak, dráždění erotogenních zón v konečníku…). Záliba v klystýru jako erotickém prostředku se nazývá odborně “klismaphilie”

Klysmafilie Erotická stimulace klystýrem zaváděným do análního otvoru nebo vaginální stimulace proudem vody (výplachy se odborně označuje jako klismaphilie (někdy klysmaphilie, angl. klismaphilic). Pro naše potřeby o ni budeme hovořit jako o sexuální variaci v lidském chování, protože často je pouze jistým zpestřením erotických hrátek, nikoli jejich samotnou postatou. Bývá, ale nemusí být spojena s fetišismem nebo sado-masochismem. Vyskytuje se u žen u mužů. Obecná erotická reaktivita k podání klystýru se vyskytuje u obou pohlaví, bez ohledu na věk či sexuální orientaci a v mírné formě se vyskytuje o překvapivě velkého počtu lidí. často je v latentní (neprojevené) formě z důvodů absence zkušenosti s klystýrem. Jedná se o neškodnou činnost, kterou, pokud ji v sobě objevíte, nemá význam potlačovat nebo se jí obávat. mnoho lidí, které klystýr eroticky neoslovuje, jej používá pravidelně čistě ze zdravotních důvodů, není tedy důvod se jej obávat. Sexuologie řadí klysmafilii mezi tzv.”parafilie”, odlišnosti v sexuálním chování oproti většinové populaci.  Klysmafilie prostupuje lidskými dějinami již několik tisíc let, nejedná se tedy o novodobý “úlet” znuděné společnosti. Vlohy pro ni jsou pravděpodobně vrozené.


Kdo nám klystýr aplikuje

Klystýr si můžeme dát sami, pokud máme dostatečné znalosti. Není to ani fyzicky náročné, ani náročné na speciální polohy a podobně. Obecně není přítomnost jiné osoby nutná. Musí se ovšem dodržet bezpečností zásady!

Klystýr nám také může dát jiná osoba. Tato varianta může být pohodlnější, protože se nemusíme starat o technické stránky a klystýr pouze přijímat. osoba, která Vám klystýr dává však musí být trpělivá a zodpovědná. Musí také znát správné podání klystýru.

Profesionálně provedený klystýr

Existuje několik způsobů jak si nechat klystýr povést druhou osobou odborně. Je ale nesmírně důležité uvědomit si, že pro většinovou populaci je klystýr čistě zdravotním zákrokem, který nijak nekoresponduje se sexualitou a vše případná sexuální reakce může být vnímána silně negativně! Nikdy si proto nenechávejte aplikovat klystýr od jiné osoby, pakliže není seznámena s pravým důvodem vaší žádosti. Je to nezdvořilé a neférové.

Doslova profesionální výplachy na požádání provádějí specialisté na tzv. “colonhydroterapii”. jedná se však o extrémní formu klystýru jejíž účinky na tělo jsou diskutabilní. Většina profesionálů tak činí pro vaše zdraví, nikoli sexualitu, neočekávejte proto žádný vstřícný přístup v této věci. 

Druhou možností je nechat si klystýr provést v některém z mnoha “klinik” nebo “S/M” studií, kde již je vaše erotická reakce očekávána. Kvalita se ovšem liší a proto buďte velmi opatrní, dříve, že si necháte od kohokoli zasunout hadičku do svého análu. Zejména pak dbejte na úroveň odborných znalostí personálu a sterilitu vybavení. Je-li to možné, preferujte použití jednorázových pomůcek nebo si přineste vlastní vybavení. Úroveň personálu zjistíte zpravidla až na místě instinktivně, což není optimální, nebo se musíte spolehnout na různé formy doporučení či referencí. 


Podmínky aplikace

Pokud splňujeme všechny zdravotní podmínky, můžeme si klystýr dát v libovolnou dobu. Frekvence podávání klystýru závisí především na účelu jeho podání. Jednorázový klystýr si dáváme nap. při zácpě, v nemocnici se podává před provedením určitých úkonů. Pravidelný klystýr se dává v léčebných případech. Frekvence jeho podávání bude závislá na konkrétní kůře a léčebném postupu.

Jako erotický klystýr se dává jako součást erotických her.

Rizika spojená s klystýrem Správně provedený klystýr znamená pro zdravého jedince velmi malé riziko. Samozřejmě, jako u jakékoli jiné lidské činnosti, a jako u všech zdravotních procedur hrozí jistá nebezpečí. Bylo by nezodpovědné je zatajovat, na druhou stranu není objektivní důvod propadat panice. Pro správné a bezpečné podání klystýru je klíčové dodržet bezpečností pravidla, postupovat rozumně, začínat s menšími dávkami a nižší frekvencí a ujistit se, že netrpíte žádnou chronickou nebo akutní chorobou, na kterou může mít podání klystýru nepříznivý vliv, zejména onemocněním trávícího traktu, poruchy metabolismu a podobně… Uvedená rizika lze označit za extrémně vzácná, u většiny lidí teoretická.  ● iontová nerovnováha způsobená nadbytečným vstřebáváním vody lidským tělem. Může nastat zcela výjimečně u citlivých nebo nemocných osob nebo při zásadně nesprávné aplikaci s přílišných objemem vody, příliš dlouhou dobou aplikace a ve spojení s řadou dalších nepříznivých okolností, jako je například nesprávná životospráva, současně prováděna drastická dieta, nedostatečný přísun solí a minerálů, extrémní frekvence podávání klystýrů, metabolické onemocnění a podobně. Mírné formy se vyznačují závratěmi, bolestmi hlavy, dezorientací, závažný stav může skončit až bezvědomím s ohrožením života. První pomoc musí být vždy poskytována odborně. Prevencí je, kromě všech obecných zásad, používání přiměřených objemů a časů aplikací, konzumace dostatečného množství minerálních látek a iontových nápojů během aplikace, ukončení aplikace ihned při prvních neobvyklých příznacích, přidání kuchyňské soli do aplikované vody. ● ruptura (protržení) střevní stěny způsobené nadměrným tlakem nebo objeme kapaliny. Může k ní dojít v případě hrubého porušení hned několika bezpečnostech pravidel pro aplikaci klystýru. Prevencí je používáním doporučeného objemu a aplikace pouze pomocí vhodných pomůcek, které aplikují kapalinu s přiměřeným tlakem, nikoli například pomocí sprchy s extrémním tlakem vody. První pomoc musí být okamžitá a vždy odborná. ● otrava způsobená aplikací nevhodné kapaliny, zejména pak alkoholu. Střevní stěna vstřebává kapalinu velmi rychle, navíc vstřebané látky neprocházejí “filtrem” v lidském těle, játry. Prevencí je nepodávat kapaliny s neznámým složením, alkohol v libovolné koncentraci a pro absolutní jistotu se vyhnout všem kapalinám kromě čisté vody s příměsí kuchyňské soli.

Comments


bottom of page