top of page

Klystýrová škola: Erotický klystýr

V nové rubrice svého webu recykluji svoji rozsáhlou školu o klystýru. Dělám tak zejména proto, že ucelených informací o klystýru v kontextu erotiky a BDSM na českém internetu není tolik a doufám, že tak někomu mohu pomoci v jeho objevné cestě po této zajímavé sexuální technice.Klystýr a erotika

Nebude zřejmě vůbec překvapující, že klystýru jako prostředku k erotickým hrám využívalo mnoho lidí již několik tisíc let zpátky. Například staří Egypťané dobře znaly jeho stimulační účinky o čemž svědčí četná vyobrazení. 

Taktéž antika, proslulá vysokou tolerancí k různým erotickým “odchylkám” nezůstala pozadu a svědky jsou nám jak vyobrazení tak texty s návody i radami.

Záliba v klystýru jako erotickém prostředku se odborně nazývá klysmafilie (klysmaphilie, angl. klismaphilic) a i když neexistují přesné statistiky, lze směle odhadnout, že zálibu v erotickém klystýru má velmi mnoho lidí. Dokladem toho jsou jak četná svědectví v časopisech i internetových fórech, tak stránky věnované tomuto tématu. Záliba v klystýru jako předmětu erotického vzrušení je často sexuology klasifikována jako fetišismus nebo součást S/M orientované erotiky. Klysmafilie Erotická stimulace klystýrem zaváděným do análního otvoru nebo vaginální stimulace proudem vody (výplachy se odborně označuje jako klismaphilie (někdy klysmaphilie, angl. klismaphilic). Pro naše potřeby o ni budeme hovořit jako o sexuální variaci v lidském chování, protože často je pouze jistým zpestřením erotických hrátek, nikoli jejich samotnou postatou. Bývá, ale nemusí být spojena s fetišismem nebo sado-masochismem. Vyskytuje se u žen u mužů. Obecná erotická reaktivita k podání klystýru se vyskytuje u obou pohlaví, bez ohledu na věk či sexuální orientaci a v mírné formě se vyskytuje o překvapivě velkého počtu lidí. často je v latentní (neprojevené) formě z důvodů absence zkušenosti s klystýrem.Jedná se o neškodnou činnost, kterou, pokud ji v sobě objevíte, nemá význam potlačovat nebo se jí obávat. mnoho lidí, které klystýr eroticky neoslovuje, jej používá pravidelně čistě ze zdravotních důvodů, není tedy důvod se jej obávat.Sexuologie řadí klysmafilii mezi tzv.”parafilie”, odlišnosti v sexuálním chování oproti většinové populaci. Klysmafilie prostupuje lidskými dějinami již několik tisíc let, nejedná se tedy o novodobý “úlet” znuděné společnosti. Vlohy pro ni jsou pravděpodobně vrozené.

Toto dělení však není zcela přesné a vztah ke klystýru jako prostředku erotiky nelze přesně ohraničit ani zařadit. Pro mnohé jedince je pouze určitým doplňkem nebo úkonem u něhož nalézají erotické prvky, naproti tomu existují lidé na druhém pólu spektra pro něž tato erotika představuje velmi silnou stránku jejich sexuality. 

Záliba v klystýru: úchylka nebo odchylka

Moderní sexuologie nepohlíží na zálibu v alternativní erotice jako na sexuální úchylku /deviaci nepřekračuje-li morální nebo legislativně pravidla a definuje jí jako odchylnou od normální, přičemž pojmem normální se nerozumí správná, ale většinová, sdílená majoritní částí populace.

Sklon ke klystýru jako erotickému prostředku je pravděpodobně vrozený a vůli jej lze jen velmi těžko eliminovat. Pokud záliba v této proceduře zcela nesupluje sexuální přitažlivost k partnerovi nebo schopnost vykonávat normální sexuální praktiky může se jednat naopak o zpestřující a neškodnou praktiku, která žádným negativním způsobem neovlivňuje sexuální, psychický ani sociální stav takto orientovaného jedince.

Lidé jsou často velmi zaskočeni poté, co zjistí, že je podání klystýru určitý způsobem stimuluje. Nejsou proto vůbec vzácné otázky typu “…při klystýru před operací jsem dosáhl/a orgasmu. Znamená to, že jsem úchylný?…”

Na tuto otázku nelze dozajista odpovědět jednoznačně, neboť se neodvíjí od objektivní stránky, ale od celospolečenského pocitu co je/není “úchylné”. Ten se přirozeně s časem mění: Příklad – orální sex nebo anální sex byl ještě nedávno považován za přinejmenším “sexuální úchylku” a v řadě zemí byl trestný. Dnes o něm sexuologové hovoří jako o normální součástí sexuálního života. Obecně lze tedy tvrdit: Pokud praktika, která má sexuálně stimulační účinky není škodlivá, neškodí či neobtěžuje okolí a partnera, není okolí nebezpečná (deviantní) potom lze jen těžko hovořit o pejorativně znějící “úchylce”. Snad každý uzná, že nemá právo vytvářet hranici mezi tím, co je/není normální (přirozené versus úchylné).

Dalším logickým faktem hovořícím pro neodsuzování této praktiky je, že lidé které přitahuje své touhy nemohou vnitřně “potlačit”. Pravděpodobně se s nimi rodí, a tak jako je někdo citlivější na hlazení po zádech nebo po břiše, tak je někdo citlivější právě vůči klystýru.

Pokud tedy patříte mezi skupinu lidí, kteří objevily i tuto stránku klystýru nemusíte se bát ani stydět.

Kvalifikované podávání klystýru v rozumných dávkách a frekvenci není zdraví ani psychice škodlivé, naopak má pozitivní zdravotní účinky.

Ve vztahu ke vnímání klystýru nelze jistě nezmínit i pod-variantu, kterou může být konsensuální přístup k této praktice mezi partnery, kdy pro jednoho je silně eroticky vzrušující a pro druhého je neutrálně avšak spíše pozitivně vnímanou procedurou u níž dotyčný partner hledá její jiné pozitivní aspekty, například zdravotní. Je těžké rozhodnout kde přesně leží hranice mezi klystýrem prováděným jako příjemnou procedurou s erotickým nádechem, ale ze zdravotních důvodů a mezi klystýrem jako čistým prostředkem fetišistického zaměření.Orgasmus při klystýru? Nebude zřejmě překvapující, že přímým fyzickým (tělesným) působením klystýru lze u mnohých jedinců dosáhnout orgasmu a to u žen i mužů. Mnoho žen poznalo svůj první orgasmus zásluhou teplé vody ze sprchy namířené na jejich genitálie. Klystýr není nic jiného než stejně stimulující sprcha, ale prováděná zevnitř, která stejným mechanismem stimuluje erotogenní zóny. U mužů dochází ke stimulaci prostaty a lze dosáhnout tzv. “suchého” orgasmu, vyvrcholení při němž nedojde k ejakulaci (uvolnění spermatu). Ne nedarmo je stimulace prostaty stále více diskutovanou sexuální praktikou. V tomto ohledu je klystýr doslova ideální prostředek.

Klystýr: příjemné versus nepříjemné

Vnímání klystýru jako příjemného nebo nepříjemného je věcí naprosto individuální a souvisí zřejmě jak s psychikou tak s anatomickou stavbou každého z nás. Důležité ovšem je, že je stejně obvykle u mužů i u žen. Na první pohled se toto tvrzení může sexuologům zdát nesprávné. Problém ovšem nespočívá v tom, kdo je “náchylnějším k dráždění klystýrem, ale kdo má odvahu si toto přiznat. V tomto ohledu vedou suverénně muži. Je to dáno i společenským klimatem, které je více tolerantnější k “odchylkám” u mužů, než u žen. U těch je předpokládána “jemnost, čistota, neposkvrněnost…”

Mnoho žen si proto klystýr dává, skrytě za erotickými účely, ale sobě nebo svému okolí nalhávají, že toto činí pouze ze zdravotních účelů. Často ještě dávají že “velmi neradi…ale bohužel musejí…”

Fyzický rozměr erotické stimulace klystýrem

Fyzická dráždivost klystýru je způsobena drážděním několika silných erotogenních zón. První z nich je okolí konečníku, které hned po pohlavních orgánech je nejdráždivějším místem na lidském těle. U některých jedinců dokonce dráždivost převažuje nad dráždivostí pohlavní.

Druhou zónou je u mužů oblast prostaty. Vzrůstající tlak vody dráždí prostatu a tím vyvolává silné erotické pocity. U žen dochází se vzrůstajícím tlakem k tlakovému dráždění vnitřních oblastí pohlavních orgánů a to velmi atypicky, odtud plynou ony doposud nepoznané erotické pocity.

Psychické prožitky

Další aspekty jsou již spíše psychické povahy a odvíjejí se od celkové orientace jedince. Může se jednat o dráždění v důsledku pocitu submisivity, exhibicionismu (intimní a ponižující poloha a procedura), dráždění v důsledku reálné nebo imaginární přítomnosti partnera atd…

Zde se také zpravidla nachází hranice, pomocí níž ze usuzovat zda je pro jedince klystýr něčím víc, než jen pouhou formou fyzické (tělesné) stimulace, ale je zdrojem i stimulace emocionální, pocitové. Pak o něm můžeme hovořit jako o fetiši.

Zajímavou variantou je, pokud jedinec klystýr vnímá jako nepříjemný, ale právě tento fakt jej psychicky stimuluje. S tímto se setkáme pravděpodobně u jedinců, kteří přitahují S/M praktiky nebo submisivita.

Erotickou stimulací však nemusí být jen přijímání klystýru. Stejně tak hodnotné může být i dávání klystýru jiné osobě. I zde lze nalézt velké množství aspektů, proč tomu tak je. Může to být dáno vizuální dráždivostí (jiná osoba je ve velmi intimní a erotické poloze navíc obvykle nahá), dominantní povahou (hra na ponižování a erotické “mučení” partnera atd…

Erotický klystýr je často mylně spojován výhradně se zálibou v s/m orientaci nebo orientaci nazývané clinic (záliba v nemocničním prostředí, vyšetřovacích procedurách…). Je mnoho lidí, které tyto témata zcela neoslovují a přitom je pro ně klystýr velmi eroticky cenný. Naopak-mnoho lidí takto orientovaných je často používá jako součást většího komplexu stimulace (během svazování, erotického “mučení”…).


Clinic sexTento soubor erotických praktik se opírá o nemocniční prostředí. Nejedná se o žádný sexuologický pojem, ale spíše souhrnné označení jednotlivých praktik a fantasií se sexuálním podtextem zasazených do nemocničního prostředí. Jeho součástí jsou úkony spojované s vyšetřováním, prohlídkami a ošetřovacím prováděné za účelem sexuálního uspokojení. Clinic sex má mnoho forem a nelze jej jednoznačně ohraničit. Tvrdit, že záliba v erotickém klystýru je synonymem pro clinic sex nebo že erotický klystýr spadá pod clinic sex je chybou, protože samotný pojem clinic sex má spíše komerční rozměr a specifikuje spíše velkou a otevřenou podmnožinu, do níž lze zahrnou vše, od S/M her až po klasickou soulož v uniformě sestřičky a záliba v clinic sexu tak o daném jedinci prakticky nic nevypovídá.Je ovšem pravda, že klystýr je častou součástí clinic sexu a je velmi oblíbenou praktikou vyznavačů této erotické variace.

Kdy použít erotický klystýr…


Klystýr lze jako stimulující prostředek používat libovolně. Sám jako součást masturbace, s partnerem. Jako předehru, jako hlavní stimulační prostředek, jako součást tradičního milování partnerů atd…Fantasii se v tomto ohledu meze nekladou…

Dráždění klystýrem však může být i nevědomé. spousty lidí úmyslně podstupují tuto proceduru, pouze proto, že své pocity nedokážou nebo nechtějí identifikovat a schovávají je za jiné obvykle zdravotní důvody. Důvodem tohoto chování může být jak strach ze společenského odsouzení, tak strach z přijetí své mírné “odlišnosti”.

Kdy a kde se objevuje erotický klystýr..

Je těžké stanovit v jakém věku nebo období života se dráždivost objeví. Je také mnoho důvodů proč se ne/objeví.

Člověk, který by teoreticky mohl být náchylný k dráždivosti vůči klystýrům si k nim může vypěstovat absolutní odpor ať již v důsledku přímé zkušenosti (nepříjemné zážitky v nemocnici nebo dětství) nebo v důsledku výchovy (náboženské cítění, netolerantní a upjaté prostředí…). Naopak-člověk který nemá předpoklady může mít klystýr rád v důsledku pozitivního zážitku (příjemné chvíle s partnerem, pěkné vzpomínky…).

Také setkání s klystýrem bývají různá. Mnoho lidí zjistí svou náklonnost k této proceduře během zdravotního klystýru. Obvykle za poměrně trapných okolností ve zdravotnickém prostředí. Zda tuto nově objevenou vlastnost zatratí nebo využijí k rozvíjení svého erotického života závisí jen na nich samotných.

Další část jsou lidé, kteří pociťovaly pozitivní vzruchy již během dětství, kdy je ovšem přirozeně nedokázaly identifikovat. Takováto skupina poté obvykle s klystýrem začne v pozdějším věku vědomě experimentovat.

Poslední skupinou jsou lidé, kteří tyto účinky objeví sami, vyzkouší po přečtení informací na toto téma nebo je k nim přivede jiná osoba (nejčastěji partner, kamarád/ka).


Klystýr a anální sex Mnoho páru vyzkoušelo pozitivní rozměr klystýru před análním sexem. Nejen, že je následujíc prožitek hygieničtější, ale zapojení klystýru přímo do předehry není úplně špatný nápad. Konec konců, co je špatného na krásném zadečku partnerky do něhož se něžně zavede násada a aplikuje trocha vody s následujícím vyprázdněním v soukromí na toaletě. V každém případě, chcete-li s partnerem praktikovat hygienický a příjemný anální sex, je klystýr provedený v soukromí či s partnerem dobrým nápadem. Nejen, že se pročistí konečník, čímž se předejde případným “nehodám”, ale současně se uvolní i svěrač, takže je zážitek s análního sexu mnohem příjemnější a nebolestivý. Klystýr také přispěje k celkovému uvolnění těla.

Comments


bottom of page