top of page

Něco o bezpečnosti elektrostimulace


Když jsem byla v pubertě a začínala experimentovat s BDSM, začala jsem si hrát i s elektro stimulaci. V té době byl internet jen pro vyvolené a informací o BDSM na něm beztak málo.

A tak jsem si s elektřinou začala hrát pomocí trafa připojeného do zásuvky, které na druhé straně dávalo stejnosměrný proud (max 12 V). Kromě toho jsem nějak přišla na to, že solný roztok zvyšuje vodivost a tak jsem si jím potírala místa, kam jsem přikládala elektrody.

Přežila jsem, ale měla jsem štěstí začátečníka.

Dvě věci mi unikly. Zaprvé spojit se jakýmkoli způsobem s elektrorozvodnou síti je jako omotat si lano kolem krku a balancovat na židli (i když jsme používala trafo s bývalé NDR, které bylo kvalitativně jinde než dnešní Číny) a zadruhé, že průchodem stejnosměrného proudu v kombinaci se solným roztokem dochází k elektrolýze a ta mě mohla nepříjemně poleptat sliznice.

Kromě úplných bezmozků si dnes informace najít může začátečník snadněji, dostupnost hardware je taky dobrá a za příjemné ceny, které nezruinují ani studenta.

Jako takový dluh svému zdárnému přežití, jsem se ale rozhodla sepsat pár rad týkajících se bezpečnosti elektro stimulace.

Moderní přístroje určené k elektro stimulaci, ať již přímo erotické a nebo masážní jsou samozřejmě téměř absolutně bezpečné sami o sobě. Nedodají zdraví škodlivý proud. Jsou zcela izolovány od elektrické sítě, napájeny samostatným zdrojem, obvykle na baterky. Mají ochrany proti zkratu atd.

Zkrátka jsou “blbuvzdorné”. I u nich je však nutné dodržet tři elementární pravidla:

– nikdy neaplikovat těhotné ženě – nijak a nikam

– nikdy neaplikovat člověku s kardiostimulátorem

– nikdy nedávat elektrody na hlavu

A já, čistě pro jistotu, nedávám elektrody nikdy nad pás, čímž pádem zajistím, že proud nikdy neprojde oblastí srdce. Jistota je jistota, skrytou srdeční vadu může mít i zdravě se cítící člověk.

Pro zvýšení vodivosti použijte např. sono gel, prodává se i online.

Následující informace pouze shrnují základní bezpečnostní informace a nelze je v žádném případě brát jako závazný a vyčerpávající výčet možných rizik. Chcete-li se seznámit se všemi aspekty bezpečnosti vyhledejte zdroje na internetu nebo v odborné lékařské a technické literatuře.

Věnujte dostatek času získáním potřebných informací. Nekvalifikovaná manipulace s elektrickým proudem může vést k vážným zraněním nebo smrti!

V prvé řadě jako vždy: Jakákoli aplikace elektrického proudu jiné osobě je možná pouze za výslovného souhlasu dotyčné osoby, která musí být svéprávná, zletilá a dostatečně srozuměna se všemi aspekty procedury.

Protože je aplikace zcela vyloučena u osob se specifickými chorobami, zejména kardiostimulátorem, dechovými obtížemi, poraněnou pokožkou nebo u osob trpícími chorobami srdce lze procedury aplikovat pouze po domluvě s dotčenou osobu a po jejím pečlivém zvážení zdravotního stavu.

Vliv proudu na lidský organismus

Lze rozdělit do několika skupin:

1. vliv na nervové receptory – se projevuje nekontrolovatelnými stahy svalů. Při nesprávné aplikaci vyšších proudů, při aplikaci na citlivé (inervované) části těla, při nesprávné poloze může dojít k přetrhání svalů, šlach a úponů!

Lidské srdce je poháněno elektrickými impulsy generovanými mozkem. pokud dojde vlivem většího proudu k narušení těchto impulsů (zejména u střídavého proudu s citlivou frekvencí 50-60 Hz) dojde k nepravidelnosti nebo zástavě srdečního rytmu. Tento stav je primárně ohrožující základní funkce lidského těla a v případě neposkytnutí pomoci dochází k smrti!

Dráhy proudu nikdy nesmí být vedeny oblastí srdce!

2. vliv elektrického proudu na buněčné membrány a změna jejich vlastností při průchodu elektrického proudu. Tento jev může zapříčinit chemickou nerovnávánu v lidském organismu, která přímo ohrožuje život

3. přeměna elektrické energie na tepelnou – u tohoto jevu může dojít k popáleninám pokožky a sliznice.

4. sekundární vlivy – zejména chemické procesy způsobené protékajícím proudem. Například u slaného roztoku vod dochází vlivem elektrolýzy ke vzniku nebezpečných látek, které mohou způsobit poškození pokožky, sliznice nebo otravu!

Bezpečná elektro stimulace

Pro bezpečnou elektro stimulaci, která eliminuje popsané nebezpečné vlivy dodržujte následující pravidla:

-zajistěte bezpečné hodnoty procházejícího proudu – použitím na elektrorozvodné síti nezávislého zdroje s nízkým napětím!

-vyhněte se proudům nad 15mA – představují vysoké riziko

-nepoužívejte na místě aplikace žádné chemické přípravky ani roztoky! Pokud chcete zvýšit vodivost použijte výhradně profesionální a originální přípravky pro tyto účely schválené pro prodej na trhu

-ujistěte se, že používané elektrody nevykazují negativní chemické reakce, které mohou poškodit pokožku

-přiložení nebo zavedení elektrody musí být vždy kontrolované – přílišný tlak nebo přiložení elektrody na nežádoucí místa mohou způsobit popálení. Při použití vaginální elektrody je nutné použít límec, který zabrání jejímu nekontrolovatelnému vsunutí 

a popálení např. děložního čípku ženy!

-elektro stimulace žen v těhotenství je zcela vyloučena!

Zařízení pro elektro stimulaci

Používejte výhradě originální a schválené přístroje. Požadujte, aby měli pouze nezávislé napájení vlastním zdrojem s bezpečným napětím.

Nemáte-li dostatečné zkušenosti nesestavujte a neopravujte přístroje.

Pokud sestavujete vlastní obvod ujistěte se, že pracujete se zdrojem s nízkým napětím a máte dostatek informací pro jeho bezpečnou konstrukci.

Adaptéry ani pojistky nepředstavují dostatečnou záruku proti probití a zasažení proudem z elektrorozvodné sítě (přepětí, bouřka…).

Používané elektrody musí být čisté, bez ostrých hran.

Elektrizující a bezpečné zážitky přeji!

Comments


bottom of page