top of page

Scénař trestu 8

Rozumně, bezpečně, dobrovolně!
Upozornění: Uvedené informace jsou pouze ilustrativní erotická fantasie a neslouží jako návod k realizaci jakýchkoli činností. Uvědomte si prosím, že některé popisované činnosti mohou potenciálně ohrozit Vaše zdraví nebo poškodit majetek. Uváděné fotografie mají výhradně ilustrativní charakter. Budete-li realizovat jakékoli zde popisované činnosti činíte tak výhradně na vlastní riziko!

Postav se dle prvního obrázku před kameru. Nejdražší divačky a diváci. Děkuji vám za vaše hlasování a omlouvám se, že jsem vás urazil svojí leností. Slibuji že už nikdy nebudu porušovat trest a že se budu chovat pokorně. Jsem vaše hračka pro pobavení a tak se ke mě chovejte. Nyní se před vámi musím vysvléknout do naha. Poté se začni svlékat a zaujímat polohy dle obrázků. V každé setrváš 5 sekund. Během svlékání se budeš do kamery usmívat.

Smíš si zakrýt intimní místa rukou. Posaď se na stůl a čti nahlas: Nyní vám musím pro vaše pobavení ukázat svoji zadnici. Rozhodli jste že jí mám tlustou a že mám malý penis. Prosím vás aby jste se na něj podívali a vysmáli se mi. Slibuji, že si řádně vytrestám zadnici, penis i šourek za svoji drzost.


Vylez na stůl a postupně zaujmy polohy. V každé setrváš 5 vteřin a budeš se usmívat do kamery.

Čti text: Jsem nevyholený špinavý šmudla a zasloužím si pořádně vyholit, vydrhnout a za trest pročistit svoji prcinu. Prosím snažně ctěné diváky a soud aby mě převychovali a vypucovali mi prcinu pořádnými klystýry.


Odejdi do koupelny. Zde si vyholíš zcela do hladka hýždě, intimní místa, mezeru mezi hýždi, podbřišek. Po holení se osprchuj, zabal se do osušky a zvaž se na váze. Hodnotu napiš černou fixou do záznamového archu. Černou fixou napiš na zobrazená místa svoje evidenční číslo.


Postav se v osušce rovně před kameru a nahlas a zřetelně přečti svůj rozsudek: Vážení diváci. Jsem evidován jako majetek soudu. Za své hrubé porušení trestu jež jsem minule vykonával jsem byl veřejným soudem odsouzen k vykonání převýchovného ponižujícího trestu, který bude dokumentován kamerou. Byl jsem shledán vinným za nedodržení trestu a jeho závažné porušení, lenost, drzost a neschopnost při provádění trestu. Dále byl můj zadek shledán příliš tlustým. Ctěný soud mě tímto rozsudkem odsoudil k provádění trestů bez jakéhokoli oblečení. Byl jsem odsouzen k extrémním výpraskům, gynekologické prohlídce, klystýrům, sešviháním kopřivami a dalším trestům. Slibuji, že své tresty budu provádět svědomitě jak nejlépe dovedu a budu prožívat své ponížení. Přejdi k vyšetřovacímu stolu. Budeš vyšetřen. Do irigátoru nalij 1,5 litru teplé vody. Klekni si na stůl dle vyobrazeni, osušku vyhrň nad zadnici. vyplatíš si 35 ran každým níže uvedeným nástrojem: klepáčem pálkou vařečkou plácačkou

Lehni si na záda na stůl, osušku si nechej na sobě, nohy pokrč a roztáhni od sebe. Do zadnice si zaveď teploměr, změř si teplotu a údaj zapiš. Na zadnici namiř světlo a osvětli ji. Odhoď osušku - zůstaneš zcela nahý. Současně odlož veškeré ozdoby - prstýnky, řetízky...

Pomocí fotoaparátu vyfotografuješ svoji zadnici a intimní místa z co nejmenší vzdálenosti: Foto 1: Detail zadnice a intimních míst v leže Foto 2: Detail roztažené zadnice v poloze níže bez roztažení rukama Foto 3: Detail roztažené zadnice v poloze níže s roztažením půlek

Foto 4: Délka penisu - v poloze níže přiložit pravítko k penisu

Opět se polož na záda. Uchop anální kolík, namaž jej i zadnici lubrigačním gelem a zaveď kolík do zadku. Za každý kilogram nad hodnotu 70 kg si zavedeš kolík 5x. Vezmi šumivou tabletu, namoč ji do vody a zaveď na půl do zadnice. Poté dej nohy k sobě a sevři půlky. Takto zůstaneš 120 sekund. Vytáhni tabletu, vezmi metr a změř si délku penisu od kořene ke špičce a hodnotu zapiš do záznamového listu. Posaď se na stolku, varlata polož na kuchyňskou váhu a změř jejich hmotnost. Pokud máš stažený šourek a nemůžeš měření provést dřepneš si nad misku s teplou vodou, ponoříš do něj šourek a budeš čekat. Vezmi velký vibrátor a zapni vibrace na maximum. Zastrč si vibrátor do zadnice maximálně jak dokážeš a vše vyfotografuj. Zaveď si do zadnice hadičku připojenou ke stříkačce a vtlač si 50 ml vzduchu. Poté se pokus vzduch vytlačit. Výsledek zaznamenej do listu: prdím hlasitě, prdím tiše, neprcnul jsem. Pokud vzduch nevytlačíš zasuň trubičku aby vzduch odešel. Svázej se dle vyobrazení. Na šourek si připni 12 kolíčků na prádlo. Na každou bradavku si umístíš dva kolíčky.

Do stříkačky napusť bílý jogurt a vtlač si jej do zadnice. Za každé níže uvedené nesplnění limitu si navíc zavedeš 1 celou stříkačku mléka. -váha větší než 73 kg -teplota vyšší než 37 C -penis menší než 18 cm Poté do stříkačky natáhni vodu s olivovým olejem a opět vytlač do zadnice. Zaveď si hadici irigátoru, pusť vodu, spoutej si ruce nad hlavu a čekej dokud celý objem nesteče. Poté se odvaž, zaujmi polohu a opět si vyplať: Za každý 1 kg nad 70 kg si vyplatíš 10 ran každým nástrojem - klepáčem, pálkou, vařečkou a plácačkou. Příklad: Vážíš-li 72 kg vyplatíš si 2é ran postupně všemi nástroji. Kolíčky budou pořád na šourku!

Běž se vyprázdnit na toaletu, kolíčky smíš odepnout. Připrav si svazek kopřiv. Do irigátoru nalij 2 litry teplé vody. Do úst si zaveď roubík. Zaujmi vyobrazenou polohu.

Pomocí svazku kopřiv si na zadnici vyplatíš 20 ran. Spoutej se v zobrazené poloze a zaveď si hadici irigátoru, pusť proud vody.

Po upotřebení celého objemu se odvaž, ihned si zaveď anální kolík, postav se rovně před fotoaparát a nastav automatickou spoušť, na prsou drž záznamový arch. V poloze níže si klekneš k počítači a napíšeš s kolíkem v zadnici a vodou v bříšku poníženou prosbu o potrestání. Prosbu pošleš emailem, k emailu přiložíš fotografie pořízené během gynekologické prohlídky. Do emailu napíšeš poníženou prosbu a trest, přiznáš se ke svým prohřeškům. Email napíšeš nahý, v kleče se zadnicí vyšpulenou na kameru. Poté běž na toaletu. Spoutej si ruce, do úst vložíš roubík, na krk si pověsíš pomocí provázku záznamový arch, připevni lepící páskou anální kolík ke stoličce a nasedni na něj dle vyobrazení. Následně se zvedej a dosedej v počtu 10x. Pokud jsi vážil více než 73 kg 15x.

Svážeš ve vyobrazené poloze a budeš čekat po dobu 15-ti minut.

Po uplynutí doby se odvaž, roubík si ponechej, podívej se do své příchozí pošty. Otevřeš první e-mail, který byl přijat a splníš přání porotce. Pokud nebude doručen žádný email budeš plnit trest "napodobování videa". Napodobíš zcela detailně video, které ti bude soudem přiděleno. Do irigátoru nalij 2 litry vody, spoutej se v uvedené poloze a pusť proud vody.

Po upotřebení se rozvaž, vytáhni si hadici a nasaď si roubík. Svážeš se ve vyobrazené poloze, pod zadnici umístíš prázdný, zcela suchý kbelík.

Takto setrváš po dobu 10-ti minut. Během této doby ti nesmí ukápnout se zadnice do kbelíku ani jediná kapička vody! Jestliže ukápne ze zadnice jediná kapka na papír okamžitě si odpoutáš ruce, zavedeš anální kolík, rozvážeš se. Roubík si ponech. Pokud vydržíš můžeš trest mezi čarami přeskočit. ----- Ve vyobrazené poloze si na zadnici vyplatíš 40 ran každým postupně klepáčem, pálkou, vařečkou i plácačkou.

Do irigátoru nalij 0,5 litru vody, vytáhni kolík a ihned zaveď hadici, zaujmi polohu a pusť proud vody.

--------- Po upotřebení veškeré vody si vytáhneš hadici, rozvážeč ruce i nohy, roubík si vytáhni. Vezmi si konvičku klekni si k ní a čti nahlas: Vím, že tím pomáhám ke svojí převýchově a že jedině takto ze mě bude lepší a poslušný chlapec. Namaž lubrigačním gelem nálevku konvičky. Klekni si nad konvičku, zaveď její nálevku do zadnice a vypouštěj vodu do konvičky. Během vypouštění vody stále opakuj: Slibuji že už nikdy nebudu zlobit, zasloužím si další klystýr do prcky

Zaujmi vyobrazenou polohu a vyplať si 35 ran postupně pálkou, vařečkou, klepáčem a plácačkou.

Nyní dostaneš brutální klystýr, porota tak rozhodla takže se nebraň.. Na čelo vyšetřovacího stolu umísti velké zrcadlo a sklop jej nad stůl, tak aby odráželo jeho plochu do záběru kamery. Do irigátoru nalij 1 litry vody a 1 litr mléka. Do úst si vlož roubík a spoutej se dle vyobrazení.

Pusť proud vody. Jakmile bude celý objem spotřebován rozvaž se. Ponechej si hadici v zadnici. Vytáhni si roubík. Ruce si sepni pouty za zády. Nahlas čti: Vážená porota, vzácné divačky, musím vás požádat o další klystýr pro svojí převýchovu. Současně musím učinit prohlášení. Prosím tímto abych byl v brzké době uvězněn na jeden den a abych byl ctěnou porotou celý den a noc převychováván. Snažně prosím aby se mě ujala dívka nebo žena a převýchovou mě přinutila k poslušnosti.

Dle rozhodnutí poroty budeš nyní tvrdě potrestán. Dostaneš další klystýr. Zhluboka dýchej a snaž se uvolnit. Do irigátoru přilij 2/3 vody. Zaujmi vyobrazenou polohu, spoutej se, pusť proudu vody.

Po upotřebení vody se odvaž, vezmi si konvičku, vytáhni hadici a dosedni na výlevku konvičky. Pusť proud vody.

Tímto je tento rozsudek ukončen. Tvá žádost o uvěznění bude posouzena.


Rozumně, bezpečně, dobrovolně!
Upozornění: Uvedené informace jsou pouze ilustrativní a neslouží jako návod k realizaci jakýchkoli činností. Uvědomte si prosím, že některé popisované činnosti mohou potenciálně ohrozit Vaše zdraví nebo poškodit majetek. Uváděné fotografie mají výhradně ilustrativní charakter. Budete-li realizovat jakékoli zde popisované činnosti činíte tak výhradně na vlastní riziko!

Yorumlar


bottom of page