top of page

Umlčené

Dobré páteční ráno. Co trochu ticha?


Důležitá informace: Použití roubíku je potenciálně vysoce nebezpečné. Nikdfy nepoužívejte roubík, přes nějž nelze dýchat i ústy (např. pásku). Nikdy nevkládejte do úst za roubík žádný další předmět. Osoba s roubíkem nesmí být nikdy ponechána bez dohledu. Před použitím roubíkem je nezbytně nutné se domluvit na ukončovacím znamením (zvonekček na provázku, pohyb ruky) po němž bude seance ihned ukončena a roubík bude sundán. Nepoužívejte roubík u osob s rýmou nebo jinými dechovými potížemi.


Comments


bottom of page