top of page

BDSM & bezpečnost

safe_+sane_+consentual_.png

Bezpečně, rozumně a dobrovolně!

I když BDSM erotika zdánlivě pracuje s ponižováním lidské důstojnosti, děje se tak vždy v rámci fantasie, předem domluvené hry a se souhlasem všech účastníků. Pokud cokoli z výše uvedeného chybí, nelze takové počínání chápat jako BDSM erotiku, ale jako násilí v sexu. A o něm tento blog ani moje cítění není!

V BDSM se striktně řídím principem RACK (Risk Aware Consensual Kink): Jedná se o přístup k BDSM, kdy všechny strany participující na BDSM aktivitě jsou obeznámeny s potencionálními riziky dané aktivity a s uvedenými riziky souhlasí a přijímají je.

BDSM erotika je vždy postavena na třech základních piliřích. Cokoli mimo jejich rámec je již pouhým násilím v sexu. Bezpečně. Dobrovolně. Rozumně.

Kimi

Safe - bezpečně

Slůvko safe vyjadřuje, že by při BDSM aktivitách nemělo docházet k tělesné újmě zúčastněných. Protože BDSM praktiky představují daleko větší rizika než běžný sex, měla by se dodržovat jak základní bezpečnostní opatření směřující k zamezení šíření různých chorob, tak i různá pro BDSM specifická opatření, zejména v rámci rizikovějších aktivit jako je například electroplay, scat, spanking či bondage. Rozhodně by se mělo zabránit aktivitám, kde hrozí trvalejší fyzická újma. Pokud je míra rizika taková, že není možné zajistit úplnou bezpečnost submisivního jedince, mluví se již o aktivitě RACK neboli "Risk-Aware Consensual Kink", volně můžeme přeložit jako "se souhlasem informovaným o možných rizikách".

Zdroj definice: https://cs.wikipedia.org/wiki/Safe,_sane,_consensual

 

Sane - Rozumně

Slůvko sane vyjadřuje, že by jednání mělo být v rozumné míře a také při plném rozumu. Celé jednání by měl dominantní jedinec provádět při rozumu neovlivněném alkoholem či jinými látkami, ideálně zcela střízlivý. Činnost by navíc měla být prováděna v takové míře, která nepředstavuje nepřiměřená rizika a zátěž nejen po fyzické, ale i psychické stránce. Rozhodně by neměly nastat situace, které by submisivní či masochistický jedinec nezvládl a mohl by utrpět i trvalejší psychickou újmu.

Zdroj definice: https://cs.wikipedia.org/wiki/Safe,_sane,_consensual

 

Consensual - Dobrovolně

Consensual znamená, že BDSM jednání by mělo být konsensuální, tj. nikdo by neměl být nucen k tomu, co sám nechce. Vzhledem k charakteru BDSM aktivit toto pravidlo, stejně jako pravidla ostatní, stojí proti přirozenosti sadistických či dominantních jedinců. Svůj souhlas by měl mít každý možnost kdykoliv odvolat. Oproti tomu se občas objevuje termín konsensuální nekonsensualita, který popisuje situaci, kdy se oba partneři (či více) dopředu domluví na tom, že ten druhý bude respektovat veškeré jednání, které bude vůči němu činěno v určitém, obvykle předem dohodnutém rozsahu. Ten bývá vymezen negativně, např. formulací „Toto, toto a toto ne“, případně může vyplývat z předchozí zkušenosti s dominantem, kdy submisiv dá tzv. volnou ruku s vědomím, že dominant neprovádí žádné aktivity, které submisiv nechce.

Zdroj definice: https://cs.wikipedia.org/wiki/Safe,_sane,_consensual

ounique_Mcs0018-a_65.jpg

Pomoc v krizi nebo při týrání, násilí ze strany partnera, rodiny či jiných osob

Rozdíl mezi BDSM a násilím, partnerské násilí, pomoc a podpora obětem trestných činů, vykořisťovaným osobám, seniorům, gayům, lidem v sexbyznysu, krizové linky. Existuje mnoho organizací a mnoho osob, kterým není jedno, jak Vám je. Zde jsou některé odkazy

1287639_cecafce.jpg
BDSM je hra, kterou řídí submisiv.

Dobrovolně. Bezpečně. Rozumně.

bottom of page