top of page

Podmínky použití stránek

Veškerý obsah těchto stránek je určen výhradně osobám starším 18 ti let. Veškeré informace na těchto stránkách slouží výhradně a bez vyjímek k zábavným účelům a nelze je brát jako návod k realizaci anebo zdroj ověřených informací. Veškeré uváděné informace jsou ryze erotickou fantasiíí, která se nezakládá na pravdě a vyjadřuje subjektivní názor autora.

"Stránkami" se dále rozumí veškerý obsah na adrese transmilfkarolina.com

 

Tyto stránky jsou osobní, nekomerční aktivitou - internetovým deníkem - soukromé osoby. Jsou vytvářeny v dobré víře, že budou sloužit k relaxaci, zábavě a výměně informací se stejně smýšlejícími, svobodnými lidmi bez ohledu na sexuální orientaci či věk -jsou-li starší 18-ti let:).

 

Tyto stránky, ačkoli obsahují témata dotýkající se násilí a lidské důstojnosti jsou VÝHRADNĚ EROTICKOU FIKCÍ, která se nezakládá na úplné pravdě.

 

Důrazně a jednoznačně odsuzujeme jakoukoli formu násilí či snižování lidské důstojnosti. 

Jsou-li zde tato témata popisována, pak pouze v kontextu DOBROVOLNÉ A KONSENZUÁLNÍ EROTICKÉ ČINNOSTI, které se všechny osoby účastní zcela dobrovolně, na základě svého svobodného rozhodnutí a vnitřního přesvědčení, které vychází z jejich erotického cítění.

 

Tyto stránky nenabádají DŮRAZNĚ ODRAZUJÍ od jakéhokoli počínání, které snižuje nedobrovolně lidskou důstojnost nebo vede k omezování osobní svobody či porušování platných zákonů České republiky. Vezměte prosím na vědomí, 

že mnohé zde uváděné informace jsou pouze ilustrativní a fiktivní a nelze je interpretovat jako objektivní skutečnost zakládající se na pravdě, jež lze například napodobovat!

 

Tyto stránky jsou provozovány na výhradně nekomerční bázi s vírou, že budou sloužit zábavě a potěšení podobně smýšlejících lidí, s myšlenkou vzájemné solidarity a otevřeného komunitního projektu. Cílem těchto stránek je výhradně sdílení myšlenek, informací a zábavy u okruhu lidí s podobným erotickým cítěním.

 

Nikdo z autorů, přispěvatelů, sponzorů, správců, ani kdokoli jiný spojený s těmito stránkami nemůže být zodpovědný za jakékoli nepřesné či zavádějící informace uvedené na těchto stránkách či na stránkách z nich odkazovaných.

 

Cílem stránek není pobuřovat nebo urážet, proto důrazně žádáme všechny, které odpuzuje, znepokojuje či nezajímá tématika menšinové erotiky se zaměřením na sado-masochismus a submisivitu a dominanci v erotice, aby tyto stránky nenavštěvovali.

 

Veškerý obsah těchto stránek je určen výhradně osobám svémravným a starším 18-ti let, pokud na ně přistupují z území České republiky. Pokud na stránky přistupujete z území státu, v němž je hranice zletilosti stanovena odlišně od České republiky musíte být starší 18-ti let a současně splňovat všechny podmínky zletilosti daného státu.

 

Tyto stránky obsahují explicitní erotický materiál s prvky menšinové erotiky. Uvědomte si prosím, že obsah těchto stránek může porušovat zákony země, ze které si je prohlížíte.

 

Veškeré informace na těchto stránkách jsou výhradně fantasii a fikcí, která se nezakládá ani nevychází z objektivních informací. Žádné zde obsažené informace nelze v žádném případě chápat jako návod k jejich realizaci.

 

Důrazně varuji, že informace zveřejněné na stránkách nejsou odborně revidované a validované, zejména po medicínské stránce. Realizace jakýchkoli zde uváděných informací může znamenat větší či menší riziko pro vaše zdraví či život, stejně jako ohrožení hmotných hodnot! 

Při neúplné nebo nedokonalé znalosti popisovaných praktik se vystavujete značnému riziku poškození vašeho zdraví s možnými trvalými následky! Pokud budete realizovat jakékoli činnosti vycházející z informací uvedených na stránkách činíte tak výhradně a zcela na svoji vlastní odpovědnost s vědomím všech rizik.

 

Upozorňuji, že realizace některých činností popsaných na stránkách může být v rozporu s platným právem v některých státech.

 

Před realizací jakýchkoli činnosti popisovaných na těchto stránkách se nejprve poraďte se svým lékařem a přihlédněte ke svému aktuálnímu i dlouhodobému zdravotnímu stavu a individuálním schopnostem a znalostem.

 

Autoři stránek se výslovně zříkají jakékoli formy odpovědnosti za medicínskou správnost informací uváděných na těchto stránkách a nenesou žádnou odpovědnost za případnou ujmu na zdraví, který vznikne jako následek napodobování činností uváděných na těchto stránkách.

bottom of page